Hakkımda

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Ahmet ÇOLAK
Doğum Tarihi:02.01.1960
İletişim:+90 532 5137314


Öğrenim Durumu:


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Tıp Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Trabzon Tıp Fakültesi
TıpFakültesi
Hukuk Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi
Karadeniz (T) Üniversitesi
Ankara Üniversitesi

1982
1983
1988

Tıpta Uzmanlık

 Nöroşirürji

Hacettepe Üniversitesi

1992

 Doçentlik

 Nöroşirürji

İnönü Üniversitesi

1996

 Profesörlük

 Nöroşirürji

Maltepe Üniversitesi

2007

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı  ve  Danışmanı :  Nd:YAG Lazerle Oluşturulan Deneysel Omurilik Yaralanması Modelinin İncelenmesi Ve Yüksek Doz Dallanmış Zincirli Amino Asitlerinin Tedavideki Yeri. Danışman: Prof. Dr. Osman Ekin Özcan.

Çalıştığı Kurumlar ve Görevleri:Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

M. Hizmet

 Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

1983-1985

Arş.Görevlisi  

 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

1985-1992

Yard. Doç. Başhekim

 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

1993-1996

Visiting Faculty 

 Baylor College of Medicine, Dep. Of Neurosurgery, Houston,  Texas, USA.

1993-1994

Doç. Dr.
Başhekim

 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

1996-1997
1996-1997

Uz. Dr.

 S. B. Rize Devlet Hastanesi

1998

Klinik Şefi
Başhekim 

 S. B. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1999-2007
1999-2005

Prof. Dr.
Dekan

 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2007-2010
2007-2010

Prof. Dr.

 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD Başkanı

2007-2010

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri:Çok sayıda, bazı örnekler:

1- Aslan Ö, “Aminoquanidinin Nöroprotektif Etilerinin Deneysel Spinal Kord Travması Modelinde İncelenmesi,Sağlık Bakanlığı, 2000.               
2- Berksoy I, “Bir Kaspaz-3 İnibitörü Olan SJA6017’nin Nöroprotektif etkilerinin Deneysel Spinal Kord Travması Modelinde İncelenmesi” Sağlık Bakanlığı, 2004.
3- Kaya M, “AK 295’in Nöroprotektif Etkilerinin Deneysel Spinal Kord Travması Modelinde incelenmesi”, Sağlık Bakanlığı, 2005

 

İdari Görevler :
İl Sağlık Müdürlüğü       : Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa 1983-1985
Hastane Başhekimliği    : İnönü Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi   1993-1997
Anabilim Dalı Başkanlığı : İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993-1997
Hastane Başhekimliği    : S.B.Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1999-2005
Klinik Şefliği                 : S.B.Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1999-2007  
Anabilim Dalı Başkanlığı : Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007- 2010
Tıp Fakültesi Dekanlığı   : Maltepe Üniversitesi   2007-2010

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :Türk Nöroşirürji Derneği

Ödüller :

  1. Lise Dönem Birinciliği (1976)
  2. Tıp Fakültesi Dönem Birinciliği (1983)
  3. TUBİTAK Yurtdışı Yayın Teşvik Ödülleri (1989-2005 yıları arasında çok sayıda)

ESERLER

   A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A I.  DENEYSEL ARAŞTIRMALAR :

A1. Çolak A, Antar V, Karaoğlan A, Akdemir O,  Şahan E,  Çelik Ö,  Sağmanlıgil A: “Q-VD-OPh, a pancaspase inhibitor, reduces    trauma-induced apoptosis and improves the recovery of hind-limb function in rats after spinal cord injury.” Neurochirurgia20: 533-40 (2009).
A2. Çolak A, Kaya M, Karaoğlan A, Sağmanlıgil A, Akdemir O,  Şahan E, Çelik Ö: “Calpain inhibitor AK 295 inhibits calpain-induced apoptosis and improves neurologic function after traumatic spinal cord injury in rats”. Neurochirurgia20:245-254 (2009).
A3.Çolak A, Soy O, Karaoğlan A, Akdemir O, Köktürk S, Sağmanlıgil A, Taşyürekli M: “Effects of GYKI 52466 on Early Vasospasm in Rats”. Cen Eur Neurosurg 20:187-194 (2009).
A4. Çolak A, Kelten B, Sağmanlıgil A,  Akdemir O,  Karaoğlan A,  Şahan E, Çelik Ö,  Barut Ş: “Effects of tauroursodeoxycholic acid on secondary damage after spinal cord injury in rats”. J Clin Neurosci15:665-71 (2008).
A5. Karaoğlan A, Kaya E,  Akdemir O,  Sağmanlıgil A,  Bilguvar B, Çırakoğlu B, Şahan E,  Erdoğan E,  Barut Ş, Çolak A: “Neuroprotective effects of ac.YVAD.cmk on experimental spinal cord injury in rats.” Surg Neurol69:561-7 (2008).
A6. Akdemir O,  Berksoy I, Karaoğlan A, Barut Ş, Bilguvar K, Çırakoğlu B, Şahan E,  Çolak A:” Therapeutic Efficacy of Ac-DMQD-CHO, a Caspase 3 Inhibitor, in Rat Spinal Cord Injury”. J Clin Neurosci15: 672-8 (2008).
A7. Akdemir O, Uçankale M, Karaoğlan A, Barut Ş, Sağmanlıgil A, Bilguvar K, Çırakoğlu B, Şahan E, Çolak A: “Therapeutic Efficacy of SJA6017, a Calpain Inhibitor, in Rat Spinal Cord Injury.” J Clin Neurosci  15:1130-6 (2008).
A8.  A. Karaoğlan, O. Akdemir, S. Barut, S. Köktürk, H. Uzun, M. Taşyürekli, Çolak A: “The Effects Of Resveratrol On Vasospasm After Experımental Subarachnoıdal Hemorrhage In Rats”. Surg Neurol70:337-43 (2008).
A9.Çolak A, Karaoğlan A, Barut Ş, Köktürk S, Akyıldız AI, Taşyürekli M, Neuroprotection and functional recovery after application of the caspase-9 inhibitor z-LEHD-fmk in a rat model of traumatic spinal cord injury”. J Neurosurg (Spine 2),3, 327-334 (2005).
A10. Barut Ş, Ünlü Y, Karaoğlan A, Tunçdemir M, Dagıstanlı MF, Öztürk M, Çolak A, “The neuroprotective effects of z-DEVD.fmk, a caspase-3 inhibitor, on traumatic spinal cord injury in rats”. Surg Neurol 64: 213-220 (2005).
A11. SoyO, Aslan Ö, Uzun H, Barut Ş, Akyıldız İA, Belce A, Çolak A, “Time-level Relationship for Nicric Oxide and Protective Effects of Aminoguanidine in Experimental Spinal Cord Injury”. Acta Neurochir (Wien)146: 1329-1335 (2004).
A12. Erten S.F, Koçak A, Özdemir I, Aydemir S, Çolak A, Reeder BS, Protective effect of melatonin on experimental spinal cord ischemia”.  Spinal Cord  41: 533-538 (2003).
A13- Çolak A, Soy O, Uzun H, Aslan Ö, Belce  A, Akyıldız Aİ, Taşyürekli M, The Neuroprotective Effect of  GYKI 52466 on Experimental Spinal Cord Injury in Rat”. J Neurosurgery (Spine 3)98: 275-281 (2003).
A14- Çolak A, Bavbek M, Aydın E, Renda N, Açıkgöz B,” Effect of CO2 laser on spinal epidural fibrosis”. Acta Neurochirur  138: 162-166 (1996).
A15- Çolak A, Nurlu G, Açıkgöz B, Özcan OE, “Efficacy of high dose amino acid solution on spinal cord injury induced by focal Nd YAG laser irradiation”. Acta Neurochirur  133: 73-79 (1995).
A16- Çolak A, Goodman C, Chen S-H, Woo SLC, Grossman GR, Shine HD, “ Adenovirus - mediated gene therapy in an experimental model of breast cancer metastatic to the brain”.. Human Gene Ther6: 1317-1322  (1995).
A17- Çolak A, Goodman C, Chen S-H, Woo SLC, Grossman GR, Shine HD, “Adenovirus - mediated gene therapy for experimental spinal cord tumors: Efficacy and functional outcome”. Brain Research 691: 76-82 (1995).
A18- Gedikoğlu Y, Çolak A, Benli K, Erbengi T, “Reaction of rabbit lateral periventricular tissue to non-infected and infected  shunt tubing implants. A light and transmission electron microscope study”. Acta Neurochirurgica 122:266-270 (1993).

 A II.  KLİNİK  ÇALIŞMALAR
A19- Belen D, Çolak A, Özcan OE, “Involvement of Langerhans cell histiocytosis. Report        of 23 surgically treated cases”.  Neurosurgical Review19: 247-252 (1996).
A20- Nurlu G, Bavbek M, Çolak A, Sarıbaş O, Özgen T, “Brainstem auditary evoked        potentials and blink reflexes in patients with pontocerebellar angle tumors”.         Neurosurgical Review17:253-260 (1994).
A21- Çataltepe O, Çolak A, Özcan OE, Ebengi A, “Intracranial hydatid cysts: experience with surgical treatment in 120 patients”. Neurochirurgia35:108-111 (1992).
A22- Caner H, Açıkgöz B, Özgen T, Çolak A, Önol B, “Meningiomas of the lateral ventricle. Report on six cases”. Neurosurgical Review 15:303-306 (1992).
A23- Çolak A, Tahta K, Özcan OE, Eryılmaz M, “Congenital lumbosacral lipomas presenting as a form of occult spinal disraphism. A report of 9 surgically treated cases”.Zentral bl. Neurochirur53:15-19 (1992).
A24- Çolak A, Berker M, Özcan OE, “Occipital depression fractures in childhood”. Child’s Nervous  System 7:103-105 (1991).
A25- Çolak A, Bertan V, Benli K, Özek M, Gürçay Ö, “Pontine Hematoma. A report of three surgically treated cases”. Zentral bl. Neurochir52:33-36 (1991).
A26- Çolak A, Berker M, Özcan OE, Erbengi A, “CNS Involvement in Ewing’s sarcoma. A report of 12 cases”. Acta Neurochirurgica113:48-51 (1991).
A27- Çolak A, Çatatltepe O, Özgen T, Erbengi A, “Spinal cord compression caused by plasmocytomas”. Neurosurgical Review 12:305-308 (1989).
A28- Çolak A, Özcan OE, Erbengi A, “Diastematomyelia in pediatric age. A retrospective study of 15 cases”. J Pediatric Neurosci 4:296-300 (1988).
                        
    A III.  OLGU  SUNUMLARI
A29- Erten SF, Koçak A, Mızrak B, Kutlu R, Çolak A, “An End-Plate Chondroma Mimicking Calcified Lumbar Disc Herniation: Case Report and Review of The Literature”. Neurosurgical Review 22: 145-148 (1999).
A30- Çolak A, ”Hypothalamic Langerhans' cell histiocytosis”. Journal Neurosurgery 89: 344-345 (1998).
A31- Çolak A, Akbaşak A, Biliciler B, Koçak A, “An unusual variant of a growing skull fracture in an adolescent”. Pediatric Neurosurgery29: 36-39 (1998).
A32- Koçak A, Erten SF, Mızrak B, Akbaşak A, Çolak A, “Unusual presentation of a sinonasal carcinoma mimicking an aneurysm rupture”. Child’s Nervous System 14: 338-342 (1998).
A33- Erten SF, Ertaş E, Duygulu C, Aydın EN, Çolak A, “An unusual presentation of metastatic adenocarcinoma in the cerebellum associated with intratumoral hemorrhage mimicking a stroke. Case report”. Neurosurgical Review 21: 69-71 (1998).
A34- Çolak A, Tekiner A, Koaçak A, “Letter to The Editor”. Journal of Neurosurgery 87: 652-653 (1997).
A35. Biliciler B, Vatansever M, Erten SF, Saraç K, Çolak A, “An Intramedullary epidermoid cyst of cauda equina mimicking epandymoma. Diagnostic failure of myelo and myelo-CT”. J Neurosurg Sci 40: 149-152 (1996).
A36.  Saraç K, Biliciler B, Vatansever M, Aladağ MA, Çolak A, “Unusual frontal osteoma mimicking a hemangioma”. Neuroradiology 38:458-459 (1996).
A37. Vatansever M, Biliciler B, Aladapğ MA, Çolak A, “A huge cerebral hydatid cyst associated with small liver cyst. A compajrisson growth rates and sizes”. Neurosurgical Review 19: 123-126 (1996).
A38.  Turgut M, Çolak A, Gürçay Ö, “Multiple intracranial metastases with skull and scalp involvement in Ewing's sarcoma”. Centr Afr J Med 40:104-106 (1994).
A39.  Çolak A, Belen D, Onol B, Sağlam S, “Adult medulloblastoma presenting as a large neck tumor”. J Neurosurgical Sciences 37:171-173 (1993).
A40.  Çolak A, Berker M, Sağlam S, Önol B, “Chondrosarcoma of the temporal bone in an infant. Case report and review of the literature”. Neurosurgery 31: 956-957 (1992).
A41.  Çolak A, Benli K, Berker M, Önol M, “Epidural metastasis of testicular yolk sac tumor. An unusual cause of spinal cord compression”. Pediatric Neurosurgery 17:139-141 (1992).
A42. Çataltepe O, Tahta K, Çolak A,  Erbengi A, “Primary multiple cerebral hydatid cyst”. Neurosurgical Review 14:231-234 (1991).
A43. Çataltepe O, Çolak A, Sağlam S, Önol B, “Unusual location of histiocytosis X. Presenting as a petrous syndrome”. J Clinical Neuro-ophthalmol 11:31-34 (1991).
A44.  Çolak A, Akkurt C, Özcan OE, Önol B, “Intracranial extension of meibomian gland carcinoma”. J Clinical Neuro-ophthalmol 11:39-42 (1991).
A45.  Çolak A, Benli K, Dönmez T, Önol B, “Papillary carcinoma of the sphenoid sinus associated with sphenoid sinus abscess presenting as cavernous sinus syndrome. A case report”. J Clinical Neuro-ophtholmol 10:18-20 (1990).
A46. Gedikoğlu Y, Çolak A, Bertan V, “Parasellar hydatid cyst. Case report”. J Pediatric Neurosci 5:173-175 (1989).
A47. “A rare emergency condition in neurosurgery: foot drop due to Paget's disease”. Turk Neurosurg19: 208-210 (2009).
                           
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Shine HD, Çolak A,, Goodman C, Chen S-H, Woo SLC, Grossman GR, “Adenovirus-Medaiated gene therapy of experimental metastatic brain tumors.” Gene Therapy and Molecular Medicine Meeting, Steamboat Springs, Colorado, USA, March 26-April 1, 1995.              
B2. Çolak A, Goodman C, Chen S-H, Woo SLC, Grossman RG, Shine HD, “Adenovirus-Mediated gene therapy for spınal cord tumors:Efficacy and functional outcome.” 26th Meeting of the American Cociety for Neurochemistry. Santa Monica, California, USA, March 5-9, 1995.
B3. Çolak A, Chen S-H, Woo SLC, Grossman RG Shine HD, “Efficacy of adenovirus mediated gene therapy on pituitary tumors in vitro.” 10th European Congress of Neurosurgery, Berlin, Germany, Mayıs 1995.
B4. Çolak A, Goodman C, Chen S-H, Woo SLC, Grossman RG, Shine HD, “Adenovirus - mediated gene therapy for experimental metastatic brain tumors.” 10th European Congress of  Neurosurgery, Berlin, Germany, Mayıs 1995.
B5.  Çolak A, Perez-Cruet MJ, Chen S-H, Goodman C, Woo SLC, Grossman RG, Shine HD, “Adenovirus - mediated gene therapy for experimental primary and metastatik brain tumors.” Congress of Neuroscience, Miami, Florida, USA, 14-18 December, 1994.
B6.  Çolak A, Nurlu G, Açıkgöz B, Özcan OE, “Laser induced focal spinal cord injury and efficacy of high dose amino acid solution on this injury.” International Congress of Paraplegia, Gent, Belgium, 25-28 May, 1993.
B7. Bavbek M, Çolak A, Caner H, Benli K, Erbengi A, “Combined medical and surgical therapy and prognosis in CNS tuberculosis.” XIX th Congres of the international union of therapeutics. Belgium, April 24-28, 1989.

C. Uluslararası kitaplarda bölümler :

C1. Çolak A, Akman N, “The Management of Spasticity.” NEUROSURGERY96, Palmer J. ed, pp:714-717,Churchill Livingstone, London, 1996.
C2. Çolak A, Bavbek M, “Diastematomyelia and Tethered Cord”. NEUROSURGERY96, Palmer J. ed, pp:691-695, Churchill Livingstone, London, 1996.
C3. Çolak A, “Diastematomyelia & Tethered Cord”. NEUROSURGERY93, Palmer J. ed, pp: 34-37, Churchill Livingstone, London,  1993.

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

                  D I.  DAVETLİ  MAKALE

D1. Çolak A, “Nöroşirürjide Malpraktis“. Türk Nöroşirürji Dergisi  12: 94-98 (2002).
                 
D II.  DENEYSEL  ARAŞTIRMALAR

D2. Karaoğlan A, Akdemir O, Cınar N. Çal MA, Kelten B, ÇOLAK A: Correlation between leptin and pro-inflammatory cytokines in cortical contusion injury model. Turlish Journal Trauma&Emergency Surgery 17:298-302, (2011).
D3.  Ünlü Y, Kaya E, Uzun H, İğdem AA, Belce A, Çolak A,  “The Neuroprotective effects of ebselen in experimental spinal cord injury”. Turkish Neurosurgery 12: 9-16 (2002).
D4. Karaoğlan A, Uçankale M, Uzun H, Barut Ş, Belce A, Çolak A, “Tirofibanın Beyin İskemisi Oluşturulmuş Ratlardaki Nöroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi. Ön Çalışma Sonuçları”. Türk Nöroşirürji Dergisi 12: 40-47 (2002).
D5. Çolak A, Aladağ MA, Chen S-H, Woo SLC, Grossman GR Shine HD, “Stereotactic adenovirus-mediated gene transfer into spinal cord and cord tumors”. Turgut Özal Medical Journal  2: 1-6 (1995).
D6. Çolak A, Bavbek M, Kılınç K, Açıkgöz B, Özcan OE, “Nd; YAG Laser induced lipid peroxidationlipid peroxidation and efficacy of alphatocopherol”. Turkish Neurosurgery2: 59-62 (1993).

D III.  KLİNİK  ÇALIŞMALAR

D7.  Karaoğlan A, Uçankale M, Antar V, Barut Ş, Sağmanlıgil A, Çolak A, “Basit diskektomi ve diskektomiyle birlikte füzyon yapılan servikal disk hernisi olgularının karşılaştırılması“. Taksim Hast. Tıp Dergisi 3: 3-8 (2003).
D8.  Başar N, Ünlü Y, Bilge T, Çolak A, “Hipofiz  adenomları tedavisinde transnazal transsfenoidal yaklaşımın klinik ve cerrahi sonuçları“. Taksim Hast. Tıp Dergisi 29: 4-10 (1999).
D9. Çolak A, Tahta K, Bertan V, Erbengi A, Sağlam S, Gürçay Ö, Özgen T, Benli K, Özcan OE. “Craniosynostosis: A review of 143 surgically treated cases“. The Turkish Journal of Pediatrics 34:231-238 (1992).
D10. Çolak A, Caymaz O, Berker M, Müderrisoğlu H, Özgen T, Oto A, “Subaraknoid kanamalarda elektrokardiyografik değişiklikler. 28 olgunun prospektif olarak incelenmesi”. Türk Nöroşirürji Dergisi 2:31-34 (1991).
D11.   Nurlu G, Bavbek M, Çolak A, Sarıbaş O, Özgen T, Kayserili B, “Brainstem auditory evoked potential with pontocerebellar angle tumors“. Turkish Neurosurg 2: 26-29 (1991).
D12. Kırkalı P, Çolak A, Kansu T, Özgen T, “Neuro-ophthalmological findings in craniopharingiomas“. Turkish Neurosurgery 1:159-163 (1990).
D13.Çolak A, Merker M, Özgen T, Alpar R, “Subaraknoid kanamalarda serum enzim ve elektrolit değişiklikleri; bu değişiklikler ile klinik grade ve kanama günleri arasındaki ilişki“. Türkiye Tıp Dergisi 1: 29-33 (1990).
D14.  Çolak A, Akkurt C, Özcan OE, Benli K, Özgen T, Gürçay Ö, Sağlam S, Bertan V, Erbengi A,  “Posterior fossa ameliyatlarıda profilaktik antibiyotik kullanımı“. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek2:206-208 (1990).
D15.  Öge K. Oruçkaptan H, Çolak A, Palaoğlu S, Özcan OE, Benli K, Bertan V, Erbengi A, Eryılmaz M, “Posterior fossa araknoid kistleri. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 110-116, 1990.
D16.  Çataltepe O, Çolak A, TÖzgen T, Benli K, Bertan V, Erbengi A, “Beyin sapı lokalizasyonlu lezyonlara yönelik cerrahi girişimler“. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 125-126, 1990.
D17. Öge K, Oruçkaptan H, Çolak A, Benli K, Bertan V, Erbengi A, Eryılmaz M,  “Posterior fossa  metastatik tümörleri. Türk Nöroţirürji Dergisi Ek 2: 80-81 (1990).
D18.  Öge K, Oruçkaptan H, Bavbek M, Çolak A, Benli K, Özcan OE, Özgen T, Erbengi A,  “Posterior fossa epitelyal tümörleri“. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 63-64 (1990).
D19. Berker M, Çolak A, İnci S, Özan OE, Özgen T, Erbengi A, Aypar Ü, Önol B, “Posterior fossa epandimomları ve epandimoblastomaları“. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2: 27-28 (1990).
D20.  Çolak A, Berker M, Belen D, Özcan OE, Özgen T, Bertan V, Erbengi A, “Oksipital ensefaloseller“. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2:155-157 (1990).
D21.  Berker M, Çolak A, Benli K, Özcan OE, Erbengi A, “Travmatik posterior fossa hematomları“. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2:1220-223 (1990).
D22. Turgut M, Çelik H, İnci S, Çolak A, Özcan OE, Özgen T, Sağlam S, Bertan V, Erbengi A, ”Extradural spinal tumors in infancy and childhood. A Review of 33 cases”. Turkish Neurosurgery Suppl 1:91-92 (1989).
D23.  Çolak A, Öge Hk, Özcan OE, Erzen C, Benli K, Özgen T, Gürçay Ö, Sağlam S, Bertan V, Erbengi A, “Kraniovertebral birleşimin kemik anomalileri ile Arnold Chiari malformasyonlarının cerrahi tedavisi“. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2:145-147 (1990).
D24.  Çolak A, Berker M, İnci S, Benli K, Özcan OE, Erbengi A, Oksipital Çökme Kırıkları“. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 2:217-219 (1990).
D25.  Çataltepe O, Çolak A, Özgen T, Özcan OE, Bertan V, Erbengi A, “Beyin sapı gliomlarında cerrahi yaklaşım“. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek2:115-117 (1990).
D26. Çolak A, Çataltep O, Tekkök ICH, Özcan OE, Benli K, Özgen T, Gürçay Ö, Sağlam S, Bertan V, Erbengi A, Önol B, Aypar Ü, “Medülloblastomlar“. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek2:23-26 (1990).
D27. Kırkalı P, Çolak A, Kansu T, özcan OE, ERbengi A, “Travmatik karatikokavernöz fistüllerin nöro oftalmolojik bulguları“. Türk Nöroşirürji Dergisi 1:20-24 (1989).
D28.  Çataltepe O, Çolak A, Özgen T, Erbengi A, “Brain stem gliomas“. Turkish Neurosurgery 1:41-43 (1989).
D29.  Berkman Z, Çolak A, Öge HK, Çelik H, Özcan OE, Benli K, Özgen t; Gürçay Ö, Sağlam S, Bertan V, Erbengi A, Erzen C, Oran M, “Congenital craniovertebral junction abnormalities“. Turkish Neurosurg Supp 1: 70-74 (1989).
D30. Berkman Z, Çolak A, Öge Hk, Belen D, Gürçay Ö, Özcan OE, Benli K, Özgen T, Bertan V, Erbengi A, “Meningocele and myelomeningocele“. Turkish Neurosurg Suppl 1: 84-86 (1989).
D31. Berkman Z, Bavbek M, Çolak A, Özgen T, Bertan V, Erbengi A, “Chordomas“. Turkish Neurosurg Supp1: 27-29 (1989).
                     
  DIV.  OLGU SUNUMLARI

D32. Barut Ş, Sağmanlıgil A, Karaoğlan A, Çolak A, ”Diagnostic failure of computed tomography in quadrigeminal cistern lipoma: Case report”. Taksim Hast. Tıp Dergisi 32: 31-35 (2002).
D33.  Biliciler B, Koçak A, Erten SF, Akbaşak A, Çolak A, “Transoral yaklaşımla C1 bölgesinden kurşun çekirdeği çıkarılması”. Turgut Özal Tıp Dergisi 4:442-445, (1997).
D34. Çolak A, Peker S, Gürçay Ö, Önol B, ”Isolated hypoglossal nerve palsy due to chordoma”. Turkish Neurosurgery4:164-165 (1993).
D35.  Benli K, Çolak A,  Dönmez T,  “Primer pontin hematomlar”. Hacettepe Tıp Dergisi22:53-58 (1989).
D36.  Benli K, Çolak A, Dönmez T, “A large pituitary adenoma in a child”. Hacettepe Medical Journal  22:245-249 (1989).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Akdemir O, Karaoğlan A, Erdoğan E, Yıldırım A, Barut Ş, Çolak A, “Ateşli silahla yaralanma olgusunda merminin sisterna mangaya migrasyonu”. Türk Nöroşirürji Derneği, XX. Bilimsel Kongresi Bildiri özetleri, Cilt:16, 94, Antalya, 2006.
E2. Karaoğlan A, Akdemir O, Köktürk S, Uzun H, Taşyürekli M, Barut Ş, Çolak A, “Resveratrolün deneysel subaraknoid kanama sonrası vazospazmdaki koruyucu etkilerinin incelenmesi”. Türk Nöroşirürji Derneği, XIX. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, Cilt: 15,28, Antalya, 2005.
E3. Akdemir O, Karaoğlan A, Soy O, Erdoğan H, Yıldırım A, BarutŞ, Çolak A, “Epidural mesefaye uzanım gösteren lomber paravertebral ekstraaksiyal Ewing sarkomu”. Türk Nöroşirürji Derneği, XIX. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, Cilt:15,259, Antalya, 2005.
E4.  Sağmanlıgil A, Barut Ş, Antar V, Çolak A, “Suisite bağlı gelişen travmatik bilateral servikal faset kilitlenmesi”. Türk Nöroşirürji Derneği, XIX. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, Cilt:15,..,Antalya, 2005.
E5.  Antar V, Kelten B, Kaya M, Çelik O, Karaoğlan A, Soy O, Barut Ş, Çolak A, “Bir genel kaspaz inhibitörü olan Q-VD-OPh”nin nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travma modelinde incelenmesi”. Türk Nöroşirürji Derneği, XIX. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, Cilt:15,60, Antalya, 2005.
E6. Kelten B, Kaya M, Antar V, Çelik O, Karaoğlan A, Akdemir O, Soy O, Çolak A, “Bir safra asidi olan TUDCA’nın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travma modelinde incelenmesi”. Türk Nöroşirürji Derneği, XIX. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, Cilt:15, 61, Antalya, 2005.
E7.  Kaya M, Antar V, Kelten B, Çelik O, Akdemir O, Karaoğlan A, Soy O, Çolak A, “Bir kalpein inhibitörü olan AK295’in nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travma modelinde incelenmesi”. Türk Nöroşirürji Derneği, XIX. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, Cilt:15,59, Antalya, 2005.
E8. Soy O, Karaoğln A, Akdemir O, Köktürk S, Taşyürekli M, Barut Ş, Çolak A,  Z-VAD.FMK’nın tedavi dozu ile etkinliği arasındaki ilişkinin rat spinal kord travma modelinde araştırılması”. Türk Nöroşirürji Derneği, XVIII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 152-3, Antalya, 2004.
E9.  Berksoy İ, Uçankale M, Kaya E, Erzik C, Bilgüvar K, Şahan E, İğdem AA, Çırakoğlu B, Çolak A, “ Bir kaspaz-3 inhibitörü olan Ac-DMQD-CHO’nun nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği, XVIII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 84, Antalya, 2004.
E10.  Kaya E, Uçankale M, Berksoy İ, Erzik C, Bilgüvar K, Şahan E, İğdem AA, Çırakoğlu B, Çolak A, “Kaspaz-I inhibitörü olan Ac.YVAD.CMK’nın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği, XVIII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri,151, Antalya, 2004.
E11.  Uçankale M, Berksoy İ, Kaya E,  Erzik C, Bilgüvar K, Şahan E, İğdem AA, Çırakoğlu B, Çolak A, “Bir kalpein VI inhibitörü olan SJA6017’nin nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği, XVIII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri,152, Antalya, 2004.
E12. Akdemir O, Karaoğlan A, Soy O, Barut Ş, Kaya M, Antar V, Çolak A, “Peritoneal kateterin skrotuma migrasyonuna bağlı hidrosel”. Türk Nöroşirürji Derneği, XVIII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 221-222, Antalya, 2004.
E13. Sağmanlıgil A, Barut Ş, Kelten B, Çolak A, “Siyatalji yapan intradural lomber sinoviyal kist olgusu”. Türk Nöroşirürji Derneği, XVIII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri,  283, Antalya, 2004.
E14. Akdemir O, Akduygu L, Karaoğlan A, Barut Ş, Soy O, Antar V, Yıldırım A, Çolak A, “Spinal epidural kavernöz hemanjiomlar”. Türk Nöroşirürji Derneği, XVIII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 309-310, Antalya, 2004.
E15. Barut Ş, Akdemir O, Sağmanlıgil A, Karaoğlan A, Ünlü Y, Kelten B, Çolak A, “Sarkoidozlu bir hastada gelişen low grade glial tümör (10 yıllık takip)”. Türk Nöroşirürji Derneği, XVII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 295, Antalya, 2003.
E16. Soy O, Karaoğlan A, Barut Ş, Köktürk S, Taşyürekli M, Çolak A, “GYKI 52466’nın vazospazmda etkinliğinin ratlarda araştırılması”. Türk Nöroşirürji Derneği, XVII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 94, Antalya, 2003.
E17. Karaoğlan A, Uçankale M, Antar V, Barut Ş, Sağmanlıgil A, Çolak A, “Basit diskektomi ve diskektomiyle birlikte füzyon yapılan servikal disk hernisi olgularının karşılaştırılması”. Türk Nöroşirürji Derneği, XVII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 153, Antalya, 2003.
E18. Karaoğlan A, Soy O, Köktürk S, Taşyürekli M, Barut Ş, Sağmanlıgil A, Çolak A, “Travmatik spinal kord hasarlı rat modelinde bir kaspaz-9 inhibitörü olan Z-LEHD-FMK’nın terapötik etkinliğinin araştırılması”. Türk Nöroşirürji Derneği, XVII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 94, Antalya, 2003.
E19. Barut Ş, Sağmanlıgil A, Karaoğlan A, Ünlü Y, Berksoy İ, Çolak A, “Lenfositik Ganglionitise bağlı hiperhidrozis”. Türk Nöroşirürji Derneği, XVI. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 280,İstanbul, 2002.
E20. Barut Ş, Uçankale M, Karaoğlan A, Sağmanlıgil A, ÇOLAK A, “Erişkin Tethered kord sendromunda acil cerrahi”. Türk Nöroşirürji Derneği, XVII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 306, İstanbul, 2002.
E21. Sağmanlıgil A, Barut Ş, Karaoğlan A, Çolak A, “İatrojenik spinal kort herniasyonu. Olgu sunumu”. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri, 244, Antalya, 2001.
E22. Barut Ş, Ünlü Y, Sağmanlıgil A, Acar C, Çolak A, “Supratentorial yerleşimli hemanjioblastoma.” Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri, 309, Antalya, 2001.
E23. Bilge T, Barut Ş, Akduygu L, Çolak A,  “Hipofiz adenomlarına transsfenoidal yaklaşım”. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri,136-7, Antalya, 2001.
E24. Erten F, Koçak A, Tuncel M, Çolak A, “Deneysel medulla spinalis iskemisinde melatoninin etkisinin elektron mikroskopik olarak gösterilmesi”. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri,202, Antalya, 2001.
E25. Aslan Ö, Soy O, Kaya M, Çolak A, Uzun H, İğdem AA, Belce A, “Aminoquanidinin nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal cord travması modelinde incelenmesi”. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri, 204-205, Antalya, 2001.
E26. Soy O; Arslan Ö, Çolak A, İğdem AA, Belce A, Uzun H, Taşyürekli M, “GYKI 52466 nın nöroprotektif etkisisnin deneysel medulla spinalis travması modelinde incelenmesi.” Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri,206, Antalya, 2001.
E27. Akduygu L, Arslan Ö, Akdemir O,  Çolak A, “Spinal kist hidatik: Epidural ve paraspinal yumuşak doku yerleşimli kistlerin büyüme hızlarının incelenmesi.” Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri, 240, Antalya, 2001.
E28. Vatansever M, Koçak A, Bayramoğlu A, Çolak A, “Deneysel subaraknoid kanama modelinde melatoninin serebral vasospazm üzerine etkisi”. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri, 246, Antalya, 2001.
E29.  Akduygu L, Akdemir O, Aslan Ö, Çolak A, “Posterior fossa yerleşimli intradiploik leptomeningial kist”.  Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri, 228, Antalya, 2001.
E30. Başar N, Bilge T, Acar C, Akduygu L, Arslan O, Çolak A, “Hipofiz Adenomlarında transsfenoidal yaklaşım sonuçlarımız”. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri,31-32, İstanbul, 1999.
E31. Doğu H, Akduygu L, Acar C, Bilge T, Başar N, Arslan Ö, Çolak A, “Grade I-II spondilolistesis olgularında cerrahi tedavi”. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri, 79-80, İstanbul, 1999.
E32.  Vatansever M, Erten F, Biliciler B, Koçak A, Tekiner A, Aladağ A, Çolak A, “Serebeller stroku taklit eden rectum adenokarsinoma metastazı olgusu”. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri, Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 10:16-20, Antalya, 1997.
E33. Erten Sf, Koçak A, Tekiner A, Akbaşak A, Çolak A, “Subaraknoid kanamayı taklit eden bir sinonasal karsinoma vakası”.  Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri,Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 10: 131-132, Antalya, 1997.
E34. Vatansever M, Biliciler B, Koçak A, Aladağ A, Çolak A, “Alışılmadık görünümlü bir diastomatomyelia olgusu”. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri,Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 10: 61, Antalya, 1997.
E35. Vatansever M, Biliciler B, Tekiner A, Akbaşak A, Çolak A, “Transoral yaklaşımla C1 bölgesinden kurşun çekirdeği çıkarılması Olgusu.”  Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri,Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 10, 45, Antalya, 1997.
E36. Biliciler B, Vatansever M, A. ÇOLAK, Akbaşak A, “Nöroşirürjide endoskopik girişimler”. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri,Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 12, Çeşme, 1996.
E37. Vatansever M, Biliciler B, Akbay A, Çolak A, “Dev servikal meningosel görünümünde Dandy-Walker kisti”. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri,Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 12, Çeşme, 1996.
E38. Erten SF, Aydın A, Akbaşak A, Çolak A, “Lombal disk hernisini taklid eden end-plate kondroması”.  Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri,Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 387, Çeşme, 1996.
E39. Biliciler B, Erten SF, Akbay A, Çolak A, “Orbita tavanından gelişmiş leptomeningeal kist olgusunun nöroradyolojik görüntülenmesi”.  Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Bildiri Özetleri,Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9: 131, Çeşme, 1996.
E40.  Çolak A,  Chen S-H, Woo SLC, Grossman RG, Shine HD, “Pituiter tümörlerde suicide gen tedavisinin etkisinin incelenmesi“.  Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8:168, Çeşme, 1995.
E41. Çolak A, Chen S-H, Wooo SLC, Grossman RG, Shine HD, “Adenoviruslar aracılığıyla spinal korda gen transferi ve kord tümörlerinde gen tedavisi”. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Türk Nöroşirürji Dergisi Ek8:167, Çeşme, 1995.
E42. Ekmekçi H, Bereketoğlu MA, Müftüoğlu M, Yılmaz H, Çolak A, Aydın E, “Nörofibromatozisli bir olguda atipik klinikle seyreden anaplastik hipotalamik astrositoma.”. XXXI. Nöroloji Kongresi,Beyin Damarlar Hastalıkları Dergisi Özel Sayı, 104, Kapadokya, 1995.
E43. Çolak A, Koçak A, Palaoğlu S, Gürçay Ö, „Tethered spinal kord“. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi,Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5:120, 1992.
E44. Müftüoğlu M, Çolak A, Eryılmaz M, Özcan OE, Zileli T, “Subaraknoid kanamalarda CT bulguları“. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4:8, 1991.
E45.  Çolak A,  Berker M, Özgen T, “AK’ larda serum enzim ve elektrolit değişiklikleri; bu değişiklikler ile klinik grade ve kanama günleri arasındaki ilişki“. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4:15, 1991.
E46.  Çolak A, Caymaz O, Müderrisoğlu H, Özgen T, Oto A, “Subaraknoid kanamalarda elektrokardiyografik değişiklikler“. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4:14, 1991.
E47. Çolak A, Tahta K, Özcan OE, “Angiografisi okkult arteriovenöz malformasyonlar“. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4:18, 1991.
E48. Çolak A, Tan E, Kansu T, Durguner M, Zileli T, Erbengi A, “Adultlarda görülen hidrosefaliler“. 1. Noroloji Kongresi, Kongre Kitabı s: 500-504, 1988.
E49.  A. ÇOLAK, E. TAN, OE. ÖZCAN, M. DURGUNER, T. KANSU, T. ZİLELİ, A. ERBENGİ: Karotiko-kavernöz fistüllerin kliniği. 1. Noroloji Kongresi, Kongre Kitabı s: 492-496, 1988.
E50. A. ÇOLAK, OE. ÖZCAN, K. ÖGE,  Y. GEDİKOĞLU, T. ÖZGEN, A. ERBENGİ: Primer empty sella sendromu. 1. Noroloji Kongresi, Kongre Kitabı s: 129-133, 1988.

 

F. Diğer yayınlar :     .   KİTAP  BÖLÜMÜ  YAZARLIĞI:
F1.  Çolak A, Karaoğlan A, “Gen Tedavisi” Temel Nöroşirürji , Aksoy K, ed. Cilt 2,  857- 861, 2005.
F2. Karaoğlan A, Türken O, Çolak A: “Beyin Tümörlerinde Kemoterapi ve Gen Tedavisi” Temel Nöroşirürji, Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, Yayın No: 10 cilt 2 (2010).

                      FB.  ATIFLAR (SİTASYONLAR)  ve “h” İndeksi:

1. SCI-EXPANDED DERGİLERDEKİ ATIF SAYISI  540 
2. “h” İndeks                                                           

ATIFLAR LİSTESİ:
A1. Çolak A.……..Neurochirurgia20: 533-40 (2009). Sitasyon Sayısı: 15.
A2. Çolak A..…….Neurochirurgia20:245-254 (2009). Sitasyon Sayısı: 11
A4. Çolak A……….J Clin Neurosci15:665-71 (2008). Sitasyon sayısı: 23
A5. ……….Çolak A. Surg Neurol69:561-7 (2008).Sitasyon sayısı:8
A6. ……….Çolak A. J Clin Neurosci15: 672-8 (2008). Sitasyon sayısı:12
A7. ……….Çolak A.J Clin Neurosci  15:1130-6 (2008).Sitasyon sayısı: 8
A8. ..……..Çolak A.Surg Neurol70:337-43 (2008). Sitasyon sayısı: 20
A9.Çolak A……..….:J Neurosurg (Spine 2),3, 327-334 (2005).Sitasyon sayısı: 31
A10.….….Çolak A. Surg Neurol 64: 213-220 (2005).Sitasyon sayısı: 50
A12.……..Çolak A…., Spinal Cord  41: 533-538 (2003).Sitasyon sayısı: 56
A13- Çolak A……… J Neurosurgery (Spine 3)98: 275-281 (2003). Sitasyon sayısı: 12
A14- Çolak A………. Acta Neurochirur  138: 162-166 (1996).Sitasyon sayısı:35
A15- Çolak A………Acta Neurochirur  133: 73-79 (1995). Sitasyon sayısı: 1
A16- Çolak A……….Human Gene Ther6: 1317-1322  (1995).Sitasyon sayısı: 22
A17- Çolak A………Brain Research 691: 76-82 (1995).Sitasyon sayısı: 23
A18-………..Çolak A……... Acta Neurochirurgica 122:266-270 (1993). Sitasyon sayısı: 4
A19- ………  Çolak A…….. Neurosurgical Review19: 247-252 (1996)Sitasyon sayısı: 16 .
A21- ………..Çolak A.Neurochirurgia35:108-111 (1992). Sitasyon sayısı: 44
A22- ……….Çolak A……Neurosurgical Review 15:303-306 (1992). Sitasyon sayısı: 16
A24- Çolak A………..Child’s Nervous  System 7:103-105 (1991).Sitasyon sayısı: 6
A26- Çolak A. .........Acta Neurochirurgica113:48-51 (1991).Sitasyon sayısı: 17
A27- Çolak A…………Neurosurgical Review 12:305-308 (1989).Sitasyon sayısı: 8
A29- ….……Çolak A. Neurosurgical Review 22: 145-148 (1999).Sitasyon sayısı: 6
A31- Çolak A. ……….Pediatric Neurosurgery29: 36-39 (1998).Sitasyon sayısı: 9
A32- ……..,Çolak A.. Child’s Nervous System 14: 338-342 (1998).Sitasyon sayısı: 1
A33- ………Çolak A.Neurosurgical Review 21: 69-71 (1998). Sitasyon sayısı: 1
A36. ……….Çolak A. Neuroradiology 38:458-459 (1996). Sitasyon sayısı: 8
A37.………Çolak A.  Neurosurgical Review 19: 123-126 (1996).Sitasyon sayısı: 9
A40. Çolak A………..Neurosurgery 31: 956-957 (1992).Sitasyon sayısı: 6
A41.  Çolak A……….Pediatric Neurosurgery 17:139-141 (1992).Sitasyon sayısı: 12
A42.……….Çolak A…….Neurosurgical Review 14:231-234 (1991).Sitasyon sayısı: 22
A43.………Çolak A………J Clinical Neuro-ophthalmol 11:31-34 (1991)Sitasyon sayısı: 7
A44.  Çolak A…….…J Clinical Neuro-ophthalmol 11:39-42 (1991).Sitasyon sayısı: 10
A45.  Çolak A. ……..J Clinical Neuro-ophtholmol 10:18-20 (1990). Sitasyon sayısı:6
D9. Çolak A. ………The Turkish Journal of Pediatrics 34:231-238 (1992).Sitasyon sayısı: 5

TOPLAM  SİTASYON SAYISI:  540