Servikal Disk Hernisi(Boyun Fıtığı)

Anatomi: 

Boyun, vucudun en komplike eklem yapısı ve omurganın en hareketli  parçası olup, karotis ve vertebral arteri, omuriliği, spinal sinirleri korur. 
Servikal bölgede sinir kökü, benzer şekilde numaralanmış omurga pedikülünün üstündeki foramenden çıkar (lomber bölgedeki durumun tersi) 
örn. C5-6 mesafesinde duradan C6 kökü çıkar, aynı seviyede foramenden omurgayı terk eder.
En çok ve geniş açı ile hareket yapılan, dolayısıyla en çok travma ve dejenerasyona uğrayan C5-6 ve C6-7 aralıkları önde gelmektedir.

30'lu ve 40'lı yaşlarda en sıktır.
  Erişkinlerin %51’inde boyun ve kol ağrıları yaşamın bir döneminde gözlenmektedir.
Posterolateral yerleştiğinde sinir köküne bası yaparak radikülopatiye neden olur. 

Daha az sıklıkta, disk santral olarak rüptüre olur ve omuriliğe direkt basıya neden olabilir.

Brakialji denilen tablo içinde boyundan başlıyan ağrı kol, önkol ve el trasesine iner. 
Daha az sıklıkta omurilik basısı sonucu myelopati veya radikülopati ve myelopati kombinasyonu olabilir. 

Sıklıkla sinir kökünün inerve ettiği alanda duyu değişikliği, kolda kuvvetsizlik ve adale atrofisi gözlenir

Bir servikal disk hernisi, genellikle herniyasyon seviyesindeki nöral foramenden çıkan siniri sıkıştırır 

(örn. bir C6-7 servikal disk hernisi genellikle C7 radikülopatisine neden olur).

Tedavi:
Servikal disk hernisine bağlı akut servikal radikülopatisi olan hastaların bir kısmı cerrahi gerekmeksizin iyileşecektir.

Konservatif tedavi:

Boyunluk; 2 hafta
Ağrı kesici, antienflamatuvar, kas gevşetici
Fizik tedavi (hastalığın erken döneminde FTR başlanabilir, lomber disk herniyasyonunun tersine). 

 
Cerrahi tedavi:
Hangi hastalar ameliyat olmalı?
a-Omurilik basısına neden olan santral disk hernisi; total veya kısmi omurilik zedelenmesi

b-İlerleyici veya ani belirgin kuvvet kaybı

c- Omurilik hasarı

d-Medikal tedavide yetersizlik, ısrarcı ağrı